Käyttösäännöt

Yleistä

Käyttösäännöt (yhdessä tietosuojapolitiikan, sopimusehtojen sekä henkilötietojen käsittelyperusteiden kanssa) koskevat kaikkia Kyläverkon käyttäjiä. Sinun tulee lukea ja hyväksyä käyttösäännöt ennen Kyläverkon käyttämistä. Kyläverkkoa käyttämällä osoitat hyväksyväsi käyttösäännöt ja sitoudut noudattamaan niitä. Käyttösäännöt ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttösääntöjä tarkistetaan tarvittaessa, jotta ne vastaavat voimassaolevia palveluita ja lainsäädäntöä, joten lukekaa uusimmat ohjeistukset säännöllisesti. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, ilmoitetaan tästä asukkaille https://www.yok.fi -sivuston kautta, ei henkilökohtaisesti.

Kyläverkkoon liitettävä verkkolaite on osa yliopiston tietoverkkoa!

Kyläverkon liittymänhaltija kantaa vastuun, ettei verkkolaitteita käytetä muita käyttäjiä häiritsevään toimintaan. Kyläverkkoliittymän liikennöintiä voidaan rajoittaa tai tilapäisesti asettaa karanteeniin, mikäli koneen havaitaan levittävän verkossa matoja, viruksia, muita haittaohjelmia, osallistuvan roskapostin lähetykseen, olevan osa bottiverkkoa, aiheuttavan haittaa kyläverkon toiminnalle, muille käyttäjille tai rikkovan yleisiä tietoliikenteen käyttösääntöjä. Rajoituksilla varmistetaan muiden Kyläverkon käyttäjien tietoturvaa ja käytön häiriöttömyyttä.

Kyläverkon liittymänhaltijalla on velvollisuus aina etukäteen varmistua siitä, etteivät verkkoliittymässä olevaan koneeseen asennettavien ohjelmien ominaisuudet ole Kyläverkkoa koskevissa määräyksissä kiellettyjä tai muuten haitallisia. Jos ohjelman ominaisuuksista on epäselvyyttä, ei ohjelmaa saa asentaa.

Nyrkkisääntöjä:

  • ÄLÄ käytä ADSL-modeemia kyläverkkoliittymässä.
  • ÄLÄ aseta IP-osoitetta käsin. Kyläverkossa käytetään dynaamisia IP-osoitteita. Käsin asetetut kiinteät osoitteet eivät toimi.
  • ÄLÄ asenna palvelinohjelmistoja, jotka tarjoavat palveluita ulkopuolisten käyttöön. Kyläverkon palomuuri estää pääosin verkon ulkopuolelta tulevat yhteydet. Etäkäytön mahdollistavia protokollia on kuitenkin sallittu; SSH, OpenVPN ja IPsec. Ruokakunnan omaan etäkäyttöön tarkoitetut palvelimet ovat sallittuja, kunhan käyttäjä on tarpeeksi perehtynyt ylläpitämänsä palvelun tietoturvaan.
  • ÄLÄ käytä verkon nuuskinta- tai skanneri-ohjelmistoja. Verkon topologian pollaaminenkin katsotaan asiattomaksi tiedon urkinnaksi. Verkon rakenteen osalta käyttäjälle riittää tieto oletusreitittimestä ja verkkomaskista. Ylläpito hoitaa Kyläverkon valvonnan ja huolehtii sen rakenteesta.
  • Kyläverkossa ei pidä kokeilla mitään verkko-ohjelmia, ennenkuin liittymänhaltija osaa asentaa ne oikein ja osaa niitä hallita/ylläpitää.
  • Linuxin ja muiden Unix-tyyppisten käyttöjärjestelmien osalta vaaditaan erityisen hyvää asiantuntemusta. Sellaista konetta ei saa kytkeä verkkoon ennenkuin kaikki palveluportit on suljettu. Portteja saa avata vain kun liittymänhaltijan oma asiantuntemus riittää palveluiden turvalliseen hallintaan ja palvelut ovat sopusoinnussa Kyläverkon käyttösääntöjen kanssa.