Yleistä

Käyttösäännöt (yhdessä tietosuojapolitiikan, sopimusehtojen sekä henkilötietojen käsittelyperusteiden kanssa) koskevat kaikkia Kyläverkon käyttäjiä. Sinun tulee lukea ja hyväksyä käyttösäännöt ennen Kyläverkon käyttämistä. Kyläverkkoa käyttämällä osoitat hyväksyväsi käyttösäännöt ja sitoudut noudattamaan niitä. Käyttösäännöt ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttösääntöjä tarkistetaan tarvittaessa, jotta ne vastaavat voimassaolevia palveluita ja lainsäädäntöä, joten käykää lukemassa uusimmat ohjeistukset säännöllisesti. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, ilmoitetaan tästä asukkaille http://www.yok.fi -sivuston kautta, ei henkilökohtaisesti.

Kyläverkkoon liitettävä verkkolaite on osa yliopiston tietoverkkoa!

Kyläverkon liittymänhaltija kantaa vastuun, ettei verkkolaitteita käytetä muita käyttäjiä häiritsevään toimintaan. Kyläverkkoliittymän liikennöintiä voidaan rajoittaa tai tilapäisesti asettaa karanteeniin, mikäli koneen havaitaan levittävän verkossa matoja, viruksia, muita haittaohjelmia, osallistuvan roskapostin lähetykseen, olevan osa bottiverkkoa, aiheuttavan haittaa kyläverkon toiminnalle, muille käyttäjille tai rikkovan yleisiä tietoliikenteen käyttösääntöjä. Rajoituksilla varmistetaan muiden Kyläverkon käyttäjien tietoturvaa ja käytön häiriöttömyyttä.

Kyläverkon liittymänhaltijalla on velvollisuus aina etukäteen varmistua siitä, etteivät verkkoliittymässä olevaan koneeseen asennettavien ohjelmien ominaisuudet ole Kyläverkkoa koskevissa määräyksissä kiellettyjä tai muuten haitallisia. Jos ohjelman ominaisuuksista on epäselvyyttä, ei ohjelmaa saa asentaa.

Nyrkkisääntöjä: