Kyläverkkoon liitettävä verkkolaite on osa yliopiston tietoverkkoa. Liittymän haltija kantaa vastuun siitä, ettei hänen verkkolaitetta käytetä muita käyttäjiä häiritsevään toimintaan. Mikäli ylläpito havaitsee verkkolaitteen häiriköivän verkossa, liittymä suljetaan määräajaksi tai toistaiseksi. Peruskäyttäjälle paras tapa estää tämä on pitää koneen virustorjunta ajan tasalla, eikä asentaa koneeseen mitään epäilyttäviä ohjelmia tai yleensäkään ohjelmia joiden toiminnasta ei ole mitään käsitystä.

Kyläverkon liittymänhaltijalla on velvollisuus aina etukäteen varmistua siitä, etteivät verkkoliittymässä olevaan koneeseen asennettavien ohjelmien ominaisuudet ole kyläverkkoa koskevissa määräyksissä kiellettyjä tai muuten haitallisia. Jos ohjelman ominaisuuksista on epäselvyyttä, ei ohjelmaa saa asentaa.

Nyrkkisääntöjä:

Tietokoneet ovat helppoja käyttää. Tietokoneen verkkoliikenne ei kuitenkaan ole helppo asia. kyläverkossa ei pidä kokeilla mitään verkko-ohjelmia, ennenkuin liitymänhaltija osaa asentaa ne oikein ja osaa niitä hallita.

Linuxin ja muiden Unix-tyyppisten käyttöjärjestelmien osalta vaaditaan erityisen hyvää asiantuntemusta. Sellaista konetta ei saa kytkeä verkkoon ennenkuin kaikki palveluportit on suljettu. Portteja saa avata vain sikäli kuin liittymähaltijan oma asiantuntemus riittää palveluiden turvalliseen hallintaan ja palvelut ovat sopusoinnussa verkon käyttömääräysten kanssa.


Jäähyt

Jäähy on tarkoittaa liittymän väliaikaista katkaisua. Toimenpiteellä varmistetaan muiden kyläverkon käyttäjien tietoturvaa ja käytön häiriöttömyyttä.

Mikäli kyläverkkoliittymään kytketyn koneen tai laitteen havaitaan aiheuttavan haittaa kyläverkon toiminnalle, muille käyttäjille tai rikkovan yleisiä tietoliikenteen käyttösääntöjä, ylläpito laittaa liittymän jäähylle. Yleisimmin esiintyviä rikkomuksia ovat kiinteän IP-osoitteen käyttäminen, verkkoskannaukset tai palvelunestohyökkäykset. Muita rikkeitä ovat verkon toimivuuden yleinen häiritseminen ja skriptikikkailut mukaanlukien esim. porttiskannailu. Lieventäviä seikkoja eivät ole tietämättömyys, vahinko tai muu tahattomuus.

Jäähyjen pituudet ovat seuraavat:

Katkaisut

Liittymän liikennöinti katkaistaan tilapäisesti, mikäli TYS:ille vuokrasopimuksessa ilmoitettu asiointisähköpostiosoite ei ole enää voimassa, ks. sopimusehtojen §5. Tällöin liittymän saa auki käymällä TYS:llä rekisteröimässä toimivan sähköpostiosoitteen asukasrekisteriin ja ilmoittamalla tästä kyläverkon ylläpidolle. Ylläpidon pitää saada asukkaaseen tarvittaessa yhteys sähköpostitse.

Rajoitukset

Liittymän liikennöintiä voidaan rajoittaa tai jopa tilapäisesti sijoittaa karanteeniin, mikäli koneen havaitaan levittävän verkossa matoja, viruksia, muita haittaohjelmia, osallistuvan roskapostin lähetykseen tai olevan osa bottiverkkoa.

Tällaisissa tapauksissa toimenpiteistä ilmoitetaan kyseisen verkkoliittymän haltijalle sulkutoimenpiteen yhteydessä tai viivytyksettä sen jälkeen. Liittymä avataan heti kun ongelma on selvitetty eikä "jäähytili" näin kartu. Virusten putsaus on kuitenkin käyttäjän itse tehtävä. Mikäli puhdistus osoittautuu tehottomaksi ja virusliikennettä havaitaan uudelleen, niin liittymä rajoitetaan uudelleen.